ท่าอากาศยานภูเก็ต ปล่อยแถวเตรียมความพร้อม เทศกาลสงกรานต์
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ปล่อยแถวเตรียมความพร้อม เทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อม การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหาร,พนักงานและลูกจ้าง ทภก.,สายการบิน,หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทภก., ทัพเรือภาคที่ 3,ตำรวจท่องเที่ยว,อำเภอถลาง,บริษัทรักษาความปลอดภัย ASM และ สภ.สาคู เข้าร่วมพิธีฯอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสาร และสาธารณชนได้ทราบถึงความพร้อมในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ และเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทภก. จัดกิจกรรม ณ ลานจอดรถยนต์ ประตูทางออกหมายเลข 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. และเวลา 10.00 น. ผภก.เปิดโครงการ “ท่าอากาศยานสีขาว” ณ บริเวณชานชาลาขาเข้า ชั้น 1 ประตู 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ต่อจากนั้น ผภก. ได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.