ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะ จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะ จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ 9 ธ.ค.59 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าศึกษาดูงาน การบริการฝ่ายต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมทั้งทำกิจกรรมสัมภาษณ์ผู้โดยสารชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในสถานที่จริง สร้างเสริมประสบการณ์ ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะ จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะ จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.