ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์วิชาการฟายด์
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์วิชาการฟายด์

วันที่ 21 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์วิชาการฟายด์มี จำนวน 37 คน ในการเยี่ยมชมท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศและและสถานีดับเพลิงและกู้ภัย 1 ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.