ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ AOT พี่อาสา
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ AOT พี่อาสา

วันที่ 21 ส.ค. 60 ทภก. จัดกิจกรรมโครงการ “AOT พี่อาสา” ซึ่งเป็นโครงการที่ ทอท. จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่าอากาศยานให้กับชุมชนโดยรอบ โดยในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายกฤษฐพนธ์ เครืออินทรนล รอก.ฝรภ.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. มอบถังน้ำดับเพลิงให้กับโรงเรียนวัดมงคลวราราม

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.