ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ AOT พี่อาสา
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ AOT พี่อาสา

วันที่ 21 ส.ค. 60 ทภก. จัดกิจกรรมโครงการ “AOT พี่อาสา” ซึ่งเป็นโครงการที่ ทอท. จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่าอากาศยานให้กับชุมชนโดยรอบ โดยในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายกฤษฐพนธ์ เครืออินทรนล รอก.ฝรภ.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. มอบถังน้ำดับเพลิงให้กับโรงเรียนวัดมงคลวราราม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.