คณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมงาน AOC Phuket outing 2018
ข่าว ภูเก็ต

คณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมงาน AOC Phuket outing 2018

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, ร.ต.ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) และผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมเดินทาง “AOC Phuket outing 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (AOC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการขนส่งทางอากาศ ในระดับสากลระหว่างสมาชิกสายการบิน หน่วยงานราชการ และท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

โอกาสนี้ผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ในการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศในด้านต่าง ๆ ณ สำนักงาน IATA ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาธารณรัฐสิงคโปร์

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.