ประชุม คณะกรรมการ บริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม คณะกรรมการ บริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 13 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 15 นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการพัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง ได้แก่

 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า)
 • โครงการติดตั้ง ระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 68,860,000 บาท โดยแหล่งที่มาของงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากรัฐบาล) 59,133,900 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมทบ 9,726,100 บาท
 • การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง กำหนดประเภทของเรือที่สามารถเข้ามาจอดบริเวณท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) มี 3 ประเภท ได้แก่
  1.เรือยอช์ต Sailing Yacht
  2.เรือคาตามารัน Catamaran
  3.เรือเร็ว Motor Boat
  โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจอดเรือท่าเทียบเรือฯ ค่าจอดเรือชั่วคราว 3 ชั่วโมงแรก 200 บาท/ครั้ง/ลำ ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 100 บาท และค่าจอดเรือค้างคืน 500 บาท/คืน/ลำ

  นอกจากนี้ ได้พิจารณากรณีผู้ประกอบการขอลดค่าจอดเรือท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ลดอัตราค่าจอดเรือสำหรับผู้ประกอบการที่เช่ารายเดือน 50% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งพิจารณาการให้เอกชนเข้าบริหารจัดการห้องน้ำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง โดยเสนอเก็บค่าบริการ ค่าห้องน้ำ 10 บาท และค่าอาบน้ำ 30 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.