ติดตั้งระบบประกาศแจ้งเตือนเขตความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ติดตั้งระบบประกาศแจ้งเตือนเขตความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้ดำเนินการติดตั้งระบบประกาศแจ้งเตือนเขตความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต บริเวณหัวทางวิ่ง (09) หาดไม้ขาว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาถ่ายรูปกับอากาศยานขณะอากาศยานทำการร่อนลง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อบุคคลและอากาศยาน

ในการนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตั้งระบบประกาศแจ้งเตือนจำนวน 4 ชุด ซึ่งเป็นระบบประกาศที่จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรทราบถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัย และบทลงโทษหากเกิดการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน เช่น มีสิ่งแปลกปลอมพัดเข้าอากาศยาน หรือบุคคลอาจได้รับกระแสไอพ่นและเสียงเครื่องยนต์ของอากาศยานได้ และหากผู้ใดผ่าฝืนต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มาตรา 6 (3) ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดทำระบบประกาศดังกล่าวทั้งหมด 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการประสานนายอำเภอถลางเพื่อขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อคอยให้คำแนะนำและทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

พร้อมนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของอากาศยานและผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต อนึ่ง ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.