Alarm Center พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ ณ รพ.กรุงเทพภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

Alarm Center พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ ณ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับนายแพทย์ภาคภูมิ จุลภูมิพินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพและรักษาการผู้อำนวยการ Alarm Center พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.