ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ  Airport Service Quality: ASQ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ Airport Service Quality: ASQ

วันที่ 19 ม.ค.61 เวลา 11.30 น. ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา)เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ (Airport Service Quality: ASQ) แก่พนักงานบริษัทจัดจ้างภายนอก ณ ทภก. โดยจัดการอบรมให้ความรู้กับ บริษัท อินเตอร์เคมิคอล จำกัด ทำหน้าที่ทำความสะอาด และบริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด ทำหน้าที่ เก็บรถเข็นสัมภาระ ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นรุ่นที่ 4 ณ ห้องฝึกอบรม ทภก. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.