วีดีโอ

เปิดโลก สัมมาชีพ : เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิทยุการบิน

แนะนำอาชีพ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิทยุการบิน โดย คุณณพด ศุขนิคม

Post Comment