ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้ สายการบิน Aeroflot
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้ สายการบิน Aeroflot

วันที่ 2 พ.ค.63 เวลา 16.40 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Aeroflot เที่ยวบินที่ SU275 ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – ประเทศรัสเซีย รวมผู้โดยสาร จำนวน 296 คน(ประมาณการโดยสายการบิน) ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและ เจ้าหน้าที่สายการบินร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยเที่ยวบินดังกล่าวได้รับการประสานจากกงสุลประเทศรัสเซีย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ในภารกิจอพยพผู้โดยสารกลับประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.