สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี
ข่าว ภูเก็ต

สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยคุณปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อรณรงค์การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ให้แก่สตรีในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็น 2 อันดับแรกในสตรีไทย ทั้งนี้โรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม ตามโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี” ในราคา 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.