จับมือ 10 ภาคี พัฒนา เปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนามัคคุเทศก์
ข่าว ภูเก็ต

จับมือ 10 ภาคี พัฒนา เปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนามัคคุเทศก์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 (PSU OPEN HOUSE 2018) โดย พณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน

การจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2561 ภายใต้หัวข้อ 50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธานสานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ. วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้ ภายในงานได้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อชุมชน โดย พณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกันนี้ หน่วยงานและคณะต่างๆ ร่วมพิธีลงนามทำความร่วมมือ 10 หน่วยงาน โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พลังงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต Phuket Hotels Association (PHA) โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, ระนอง, ตรัง และสตูล) และ ไอโอ-อีโค จำกัด
นอกจากนี้ งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัล สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันด้านภาษา การอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.