ประชุมการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (ไลฟ์การ์ด)
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (ไลฟ์การ์ด)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (ไลฟ์การ์ด) โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง โดยมีพื้นที่ดำเนินงานบริเวณแนวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 แนวชายหาด 38 หน่วยป้องกัน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 เขตอำเภอเมืองภูเก็ต บริเวณชายหาดในหาน หน่วยป้องกันภัย จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 5 คน, ชายหาดยะนุ้ย หน่วยป้องกันภัย จำนวน 1 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 2 คน, ชายหาดกะตะ หน่วยป้องกันภัย จำนวน 3 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 6 คน, ชายหาดกะรน หน่วยป้องกันภัย จำนวน 8 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 18 คน พนักงานระดับหัวหน้าหาด จำนวน 3 คน พนักงานระดับผู้จัดการหน่วย จำนวน 1 คน รวมพนักงานไลฟ์การ์ด โซนที่ 1 อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 35 คน

โซนที่ 2 เขตอำเภอกะทู้ บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ หน่วยป้องกันภัย จำนวน 1 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 2 คน, ชายหาดกมลา หน่วยป้องกันภัย จำนวน 3 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 6 คน, ชายหาดป่าตอง หน่วยป้องกันภัย จำนวน 6 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 18 คน พนักงานระดับหัวหน้าหาด จำนวน 2 คนพนักงานระดับผู้จัดการหน่วย จำนวน 1 คน รวมพนักงานไลฟ์การ์ด โซนที่ 2 อำเภอกะทู้ จำนวน 29 คน

โซนที่ 3 เขตอำเภอถลาง บริเวณชายหาดสุรินทร์ หน่วยป้องกันภัย จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 5 คน, ชายหาดบางเทา หน่วยป้องกันภัย จำนวน 5 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 10 คน, ชายหาดในทอน หน่วยป้องกันภัย จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 4 คน, ชายหาดในยาง หน่วยป้องกันภัย จำนวน 3 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 6 คน, ชายหาดไม้ขาว หน่วยป้องกันภัย จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 4 คน พนักงานระดับหัวหน้าหาด จำนวน 4 คน พนักงานระดับผู้จัดการหน่วย จำนวน 1 คน รวมพนักงานไลฟ์การ์ด โซนที่ 3 อำเภอถลางง จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 98 คน

สำหรับข้อมูลการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของ อบจ.ภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2558 สามารถช่วยเหลือชาวไทยได้ จำนวน 38 คน ชาวต่างชาติ 252 คน รวมจำนวน 290 คน ส่วนผู้เสียชีวิต เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 3 คน ปีงบประมาณ 2559 ช่วยเหลือชาวไทย 49 คน ชาวต่างชาติ 706 คน รวมจำนวน 755 คน เสียชีวิต เป็นชาวไทย 1 คน ชาวต่างชาติ 6 คน รวมจำนวน 7 คน ปีงบประมาณ 2560 (ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560) ช่วยเหลือชาวไทย จำนวน 16 คน ชาวต่างชาติ 84 คน รวม 100 คน เสียชีวิต เป็นชาวต่างชาติ 1 คน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะมาตรการในการดูแล ตรวจตรา และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายฝั่งให้ได้มากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.