โรตารี่อันดามันเล็งสร้าง แหล่งน้ำถูกสุขลักษณะ ให้ชาวไทยใหม่
ข่าว ภูเก็ต

โรตารี่อันดามันเล็งสร้าง แหล่งน้ำถูกสุขลักษณะ ให้ชาวไทยใหม่

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 ที่สำนักงานสโมสรโรตารี่อันดามัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ สนามยิงปืนภูเก็ต 82/2 หมู่ 4 ถนนปฏัก ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ได้มีการประชุมคณะกรรมการสโมสรโรตารี่อันดามัน ประจำเดือน โดยมี พล.ท คณิต แจ่มจันทรา ผู้ว่าการภาค 3330 นาย.ไพรัช ทองโรจน์ นายกสโมสร เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือการสรุปผลการทำงานในปีที่ผ่านมา และกำหนดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่จะดำเนินการต่อไป

รทร.อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ชี้แจงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการด้านงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะดังนี้

1.โครงการสตรีราไวย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตร “การทำของที่ระลึก (หมวก-พวงกุญแจ)”
2.โครงการ Stop Teen Mom “รักต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน
3.โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม “รักษ์สุขภาพ รักษ์เต่าทะเลไทย”
4.โครงการเก็บขยะริมหาดและใต้ทองทะเลอันดามัน
5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
6.โครงการบริจาคโลหิต
7.โครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
8.ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการ “ราไวย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 5” เพื่อจัดหาทุนสำหรับดำเนินงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
9.โครงการมอบแว่นสายตาให้กับพระภิกษุสงฆ์

ขณะที่โครงการซึ่งจะดำเนินการต่อไปในอนาคตก็คือ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัย และห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ให้กับชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ เนื่องจากชุมชนชาวไทยใหม่มีความแออัดเพิ่มขึ้น ทำให้สาธารณูปโภคที่สำคัญดังกล่าวที่มีอยู่ไม่เพียงพอ อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จำเป็นที่จะต้องดูแลด้านสุขลักษณะให้มีความสะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการเพราะติดขัดในเรื่องกฎหมาย ในเรื่องการพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินกับเอกชน รทร.อรุณ โสฬส กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.