เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางการบิน เมืองกวางโจว – ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางการบิน เมืองกวางโจว – ภูเก็ต

วันที่ 30 ต.ค.60 ทภก. ร่วมกับ ททท. สำนักงานภูเก็ต และสายการบิน ไทยสมายล์ ให้การต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางการบิน เมืองกวางโจว – ภูเก็ต โดย นายจรูญ นาคทองแก้ว ผอก.ฝดภ.ทภก. เป็นผู้แทน ผภก. พร้อมด้วย นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ.ททท. สำนักงานภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับและแจกของที่ระลึก ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.