รพ.กรุงเทพภูเก็ต เป็นผู้ดูแลสุขภาพผู้แข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2017
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต เป็นผู้ดูแลสุขภาพผู้แข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2017

คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้รับความไว้วางใจจากเครือลากูน่า ภูเก็ต ให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพผู้เข้าแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประจำปี 2017 ที่จัดขึ้น ณ ลากูน่า ภูเก็ต เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพ และความพร้อมทางการแพทย์และพยาบาล ร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี ในการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) อีกด้วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.