อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์โรคควบคุมไข้เลือดออก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์โรคควบคุมไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่รณรงค์โรคควบคุมไข้เลือดออก พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในบริเวณพื้นที่ซอยวานิช 2 และซอยเกตุสุวรรณ หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก

สำหรับบแนวทางการใช้เครื่องพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกนั้น เพื่อลดความหนาแน่นของประชากรยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งลดอายุขัยของยุงลายเพศเมียให้สั้นลง และเพื่อกำจัดประชากรยุงลายเพศเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออกในตัวให้หมดไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยมาตรการนี ใช้เป็นมาตรการเสริมกับการลดแหล่งเพาะพันธุ์

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.