ทต. ราไวย์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา
ข่าว ภูเก็ต

ทต. ราไวย์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร เพ็ญภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งในโครงการดังกล่าว สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ได้จัดมอบประกาศประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของ กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.