ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมเป็นวิทยากร แก่สโมสรโรตารีทุ่งคา
ข่าว ภูเก็ต

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมเป็นวิทยากร แก่สโมสรโรตารีทุ่งคา

วันที่ 15 พ.ย.61 ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่สโมสรโรตารีทุ่งคา โดยบรรยาย เรื่องความก้าวหน้าของ ทภก. และการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 ซึ่งสโมสรโรตารีทุ่งคา มีการประชุม ของสมาชิกเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแจ้งข้อมูลข่าวสาร และที่สำคัญเพื่อให้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.