ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงิน ซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงิน ซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และ ร.ต.ธานี ช่วงชู รภก.(สธ.) มอบเงินให้กับโรงเรียนวัดมงคลวราราม และ โรงเรียนวัดเมืองใหม่ โรงเรียนละ 15,000.- บาท สนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงเรียน และร่วมทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมกับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม และโรงเรียนวัดเมืองใหม่

ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนวัดมงคลวรารามและโรงเรียนวัดเมืองใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.