อบจ.ภูเก็ต ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโรงพยาบาล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ ได้ติดตามรายงานผลการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับเขตพื้นที่จัดสรร 4 ชุมชน รอบโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต การปรับปรุงห้องทันตกรรมเพื่อการให้บริการ และการเตรียมพร้อมในการเปิดหน่วยปฐมภูมิ (PCU) นอกในปีงบประมาณ 2561 รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ประจำไตรมาสที่ 4

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.