โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ข่าว ภูเก็ต

โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โรงพยาบาลสิริโรจน์จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ ซึ่งมีอันตรายร้ายแรงทั้งตัวผู้สูบและบุคคลรอบข้าง เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ฯลฯ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่า “การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทำให้อายุสั้นลง 7 นาที” และผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้น ร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่

โรงพยาบาลสิริโรจน์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ บริการตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจวัดสมรรถภาพปอด และประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งปอด พร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่าง วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรม อาคาร 3 ชั้น 2 โรงพยาบาลสิริโรจน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.