โครงการ รู้ทันเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ รู้ทันเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ออกหน่วยให้ความรู้ด้านสุขภาพ ตามโครงการ “รู้ทันเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” เนื่องในวันเอดส์โลก จัดโดยเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นับเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่โรงพยาบาลฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคเอกชน ดูแลสุขภาพของประชาชนไปด้วยกัน ณ ลานเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.