อบจ.ภูเก็ต ประชุม ป้องกันการระบาด ไวรัสโคโรนา 2019
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ป้องกันการระบาด ไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางไกล (Web Conference) โดยมี นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ การเสนอการจัดการขยะมูลฝอย การเสนอการจัดการส้วมสาธารณะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการเสนอแนวทางส่งเสริมสุขภาพประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.