อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและบุคลากร ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต ตลอดจนราวบันได สะพาน และล้างรถรถบริการขนส่งสาธาณะหรือรถโพท้องของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.