อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติการนำรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ไปฉีดบริเวณพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ในวันเดียว อบจ.ภูเก็ต ยังได้ปฏิบัติภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต, หมู่บ้านสามกอง, สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต, บ้านพักครู โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และบ้านพักครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

สำหรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนคลอรีนจากบริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค และได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซลเติมรถพ่นจากบริษัทอนุภาษและบุตร ตลอดจนจบภารกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.