อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารนำโดย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายธนสาร จิรจามร นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานภารกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน ทีมฉีมพ่นยาฆ่าเชื้อ อบจ.ภูเก็ต ในเขตเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่บ้านเคียน, บ้านพรุสมภาร, บ้านท่ามะพร้าว และบ้านแหลมทราย

สำหรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนรถพ่นยาฆ่าเชื้อจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จากเชษฐ์รถยก วนิดา ทรานสปอร์ต ในการเคลื่อนย้ายรถเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนคลอรีนจากบริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซลเติมรถพ่นจากบริษัทอนุภาษและบุตร ตลอดจนจบภารกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.