อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมซักซ้อม ช่วยเหลือประชาชน จาก โควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมซักซ้อม ช่วยเหลือประชาชน จาก โควิด-19

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมี นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการดำรงชีพ โดยการจัดทำข้อมูลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายชุดละไม่เกิน 550 บาทต่อครอบครัว ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจกจ่ายซ้ำแก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายได้ตามข้อเท็จจริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.