อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อ ยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อ ยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต โดยนำรถพ่นยาฆ่าเชื้อไปฉีดบริเวณพื้นที่ชุมชนหลังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชุมชนหลังหอประชุม ชุมชนถนนสุทัศน์ ซอย 1 ซอย 2 และถนนย่อยต่างๆ ในตัวเมืองภูเก็ต อาทิ ถนนนริศร ถนนดำรง ถนนนคร ถนนชุมพร ถนนเยาวราช รวมบริเวณอ๊ามสามกอง (ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู้) ด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการอยู่บ้าน เว้นห่างการเข้าสังคม เพื่อลดการระบาดของโรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.