อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมภูเก็ตสวย ด้วยมือและใจเรา โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ สนามกีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวัง กล่าวว่า เพื่อสำนึกในพระมหากรุธิณาคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ถือกำเนิดจัดตั้งขึ้นอันเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นหน่วยงาน เป็นเครื่องมือ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงาน ระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด” เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งในวันนี้ ที่ทุกท่านได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวย ด้วยมือและใจเรา ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และถือเป็นโครงการซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของจังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.