โครงการตะวันยิ้ม แต้มสุข เติมฝัน ปันรอย
ข่าว ภูเก็ต

โครงการตะวันยิ้ม แต้มสุข เติมฝัน ปันรอย

นิยมพงษ์ ต่อวงศ์ หัวหน้าแผนก Corporate Communications โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการตะวันยิ้ม ปี 60 ตอน “แต้มสุข เติมฝัน ปันรอยยิ้ม” ที่จัดโดยบริษัท วี ซี สปอต โปรดักชั่น ผู้ผลิตรายการ ซันไชน์ เรดิโอ ทางสถานีวิทยุ 96.75 MHz. เพื่อร่วมจัดกิจกรรม สร้างความสุขและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านกู้กู ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยในปีนี้ทางโรงพยาบาลมอบตู้ยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านกู้กู เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.