อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ ICT ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก 2560 หลักสูตร การออกกำลังกาย Line Dance ให้แก่ครูผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 110 คน โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 5 ภารกิจ ได้แก่ การประชุมพัฒนาเครือข่าย การอบรมพัฒนาแกนนำ ครูผู้นำ การสนับสนุนชุดเครื่องเสียง การเยี่ยมอบรมสัญจรเครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกระดับ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ชมรมออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำ ครูผู้นำออกกำลังกาย ให้มีความรู้ มีทักษะการออกกำลังกายแบบ Line Dance และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมได้ ซึ่งจัดอบรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 ผู้เข้าอบรม ได้แก่ แกนนำ ครูผู้นำจากชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม อสม. และเครือข่ายสถานศึกษาจากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 110 คน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และ 1-2 มิถุนายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร อาจารย์วันชัย ตั้งอุสาหะ และคณะ ซึ่งเป็นวิทยากร ระดับ 11 จาก กฟผ. สอนที่ โรงพยาบาลโรคทรวงอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เทศบาลบางศรีเมือง ศูนย์ผู้สูงอายุนนทบุรี ปตท. และจังหวัดอื่นๆ

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของคนภูเก็ต ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 แอโรบิก ตั้งแต่ปี 2554 ปีนี้เป็นปีที่ 7 และปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ รู้สึกชื่นชมยินดีที่ทุกคน ซึ่งบางท่านอายุมากกว่า 60 ปี มีความมุ่งมั่น ให้ความสนใจตั้งใจที่ฝึกปฏิบัติ ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแนะนำให้แก่สมาชิกในชมรม และสามารถสร้างพลัง รวมกลุ่มเครือข่ายชมรมทั้งจังหวัด ออกกำลังกาย Line Dance ให้เป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ได้แก่ การสร้างประวัติศาสตร์ ออกกำลังกาย Line Dance เต็มสะพานสารสิน ปลายแหลมพรหมเทพ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พิธีปิด Asian Beach การต้อนรับรัฐมนตรี ผู้มาเยือนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของทุกตำบล ตลอดจนรวมเครือข่ายชมรม จัดตั้งชมรมแอโรบิกมวยไทย Line Dance ในปี 2557 เป็นต้น

ทีมวิทยากร อ.วันชัย ตั้งอุสาหะ และคณะ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมาก ขอให้ทุกท่านใช้เวลา 4 วัน เรียนรู้จากอาจารย์ให้เต็มที่ และนำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรม ชุมชน ขอให้การจัดอบรมครั้งนี้ ได้จุดประกายให้ท่านมีพลังที่จะเป็นครูผู้นำตลอดไป ขอเป็นกำลังใจและขอมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพของทุกคน ขอให้พวกเราได้รวมใจกัน มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.