อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมสาธิตไอดีเรสซิเดนส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2561 หลักสูตรอบรมครู แกนนำนักเรียนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Line Dance ให้แก่ครู แกนนำนักเรียนในโรงเรียนทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 120 คน โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายมนตรี สุดสม หัวหน้างานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

โครงการการจัดอบรมครูผู้นำการออกกำลังกายในโรงเรียนจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจาก ชมรมผู้สูงอายุ และชมรม Line Dance พร้อมทั้งวิทยากร อ.วันชัย ตั้งอุสาหะและคณะ มาให้ความรู้แก่ครูผู้นำ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครู นักเรียน ให้ครูผู้นำออกกำลังกายในโรงเรียนมีความรู้ มีทักษะการออกกำลังกายแบบ Line Dance สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้ ซึ่งการจัดอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ การพัฒนาครูผู้นำ Line Dance ในระดับจังหวัด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียน และมีชมรมต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งได้นำกิจกรรมดีๆ มาโชว์ มาแชร์ ช่วยกันเชียร์ จนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ เช่น การรวมพลังออกกำลังกาย การแสดงในพิธีเปิด-ปิด การจัดกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน รวมถึงงานบุญ ทั้งในส่วนของพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.