ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ข่าว ภูเก็ต

ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุจำปา-นาสร้อย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการดังกล่าวทาง อบจ.ภูเก็ต ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 16 กันยายน 2560 ด้วยงบประมาณ 7.8 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานแล้ว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.