ทภก. ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

วันที่ 19 มิ.ย. 61 ทภก. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดวิทยาเขตชะอำ จ.เพชรบุรี ในการเยี่ยมชมดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสนามบินไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการทำงานในอนาคต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.