ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยครบรอบ 1 ปี
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยครบรอบ 1 ปี

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมยืนสงบนิ่งในเวลา 15.52 น. เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยครบรอบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.