รพ.อบจ.ภูเก็ต รับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์จาก วัดพิทักษ์สมณกิจ
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต รับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์จาก วัดพิทักษ์สมณกิจ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากวัดพิทักษ์สมณกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล, นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ด้วยวัดพิทักษ์สมณกิจ ได้จัดทอดกฐินเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เรียบร้อยแล้วจำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 928,900 บาท

ในการนี้ วัดพิทักษ์สมณกิจ จึงได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตต่อไป จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องตรวจสมรรถภาพทางปอด 2.เปลเข็นชนิดนอน ปรับนั่งได้ในรถพยาบาลฉุกเฉิน 3.เครื่องรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์ 4.ตู้แช่ทำความเย็น 2 ประตูพร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิแบบมีสาย 5.เครื่องฉายแสงฟันแบบไร้สาย 6.เครื่องติดป้ายสถานะเครื่องมือพร้อม Autoclave Indicator ขนาด 5*4.8 cm 7.เครื่องปั๊มนม แบบไฟฟ้า 8.รถเข็นชนิดนั่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.