ทต.วิชิตจัดโครงการแข่งขันเรือแคนู ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิตจัดโครงการแข่งขันเรือแคนู ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 ก.ค 2561 เวลา 10:00 น. ที่คลองมุดง หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการแข่งขันเรือแคนู ประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกคน ร่วมกันรักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของคลองมุดงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

แข่งขันเรือแคนู

ภายในโครงการแข่งขันเรือแคนู ประจำปี 2561 มีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันพายเรือแคนู ระยะทาง 300 เมตร การแข่งขันพายเรือแคนู ระยะทาง 100 เมตร และการแข่งขันคู่พิเศษซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพายเรือแคนูดูแลสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าประกวดคัดลายเมือในโครงการรักษ์ภาษาไทย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.