เทศบาลตำบลวิชิต เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลวิชิต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยข้าราชการตามนโยบายรัฐบาล ณ สนามรีพับพลิก หมู่บ้านเจ้าฟ้าธานี โดยมีทีมเข้าร่วมจำนวน 3 ทีม คือ ทีมศาลากลาง นำทีมโดย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต และทีมเทศบาลตำบลวิชิต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.