ประชุม ร่วมภาครัฐ เอกชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ร่วมภาครัฐ เอกชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 4/2561 โดย นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ข้อมูลการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงติดตามความก้าวหน้าแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต แผนงาน/โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทในจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โครงการ Smart City
ทั้งนี้ เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ภูเก็ตจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว High Season จึงมีประเด็นข้อเสนอเรื่องการเตรียมความพร้อมของท่าเรือ 24 ท่า ในการรองรับนักท่องเที่ยว ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นแก่เอเย่นต์ทัวร์และนักท่องเที่ยว การมีเรือลาดตระเวนเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบภัยได้ทันท่วงที ตลอดจนขอให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อสร้างถนนให้เสร็จเร็วขึ้น เนื่องจากมีปัญหารถติดนานมากในเส้นทางต่างๆ คือ สี่แยกดาวรุ่ง, สี่แยกศักดิเดช, ห้าแยกฉลอง ติดตามเรื่อง Smart City การออกสเปคกล้องซีซีทีวี ในเกาะภูเก็ตเพื่อทุกหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนจะได้ซื้อให้ถูกต้องตรงกัน และในอนาคตจะได้รวมกล้องซีซีทีวีได้ง่าย โดยมีศูนย์กลางที่ศาลากลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการชี้วัดความเป็นเมือง Smart City ของภูเก็ตอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.