ภูเก็ต ลงนาม สถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง กับ เซี่ยเหมิน
ข่าว ภูเก็ต

ภูเก็ต ลงนาม สถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง กับ เซี่ยเหมิน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 60 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จังหวัดภูเก็ต ราชอาณาจักรไทย กับ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายจวง เจีย ฮาน นายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน และ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในนามของนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ลงนาม ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.