อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมสถานที่จัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561

สำหรับการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ วัดเทพวนาราม (วัดมาหนิก) โดยทางจังหวัดต้องการเน้นให้มีการจำลองรูปแบบการอุปสมบทในสมัยอดีต, กิจกรรมการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ประวัติศาสตร์ถลาง ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561, กิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ถลาง, การจัดพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์, การจัดพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร, การจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประกอบแสงสีเสียง ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง รวมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบของการจัดแสดงจะมีการตกแต่งบรรยากาศที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมในอดีตด้วย ซึ่งเป็นการจัดงานแบบตลาดวัฒนธรรม มีการแต่งกายชุดย้อนยุค อาหารพื้นเมือง และการจำลองที่อยู่อาศัยของคนในยุคสมัยก่อน มีการจำลองตลาดน้ำ การละเล่นต่างๆ โดยเน้นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่รับชมมีความเข้าใจ และรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.