ค่ายส่งเสริมสนับสนุน การจัดการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน
ข่าว ภูเก็ต

ค่ายส่งเสริมสนับสนุน การจัดการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน

ศูนย์เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ และโรคไต ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการ “ค่ายส่งเสริมสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน (DM Day Care Camp) ครั้งที่ 9 ตอน ครอบครัวร่วมใจ พิชิตภัยเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561 แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัว โดยมีการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน พร้อมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับตาและไต” โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นายแพทย์ธีระ สุขลาม แพทย์เฉพาะทางด้านโรคเบาหวาน, แพทย์หญิงเขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ด้านโรคกระจกตา และแพทย์หญิงอรชุมา สุขลิ้ม อายุรแพทย์โรคไต เพื่อให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวได้รับความรู้ในการดูแลตนเองอย่างรอบด้าน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.