เทศบาลตำบลราไวย์ จัดแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560 เวลา 16.00 น. ที่สนามฟุตบอลแหลมพรหมเทพ-เขาแดง ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลราไวย์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 โดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญบ้าน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลราไวย์ นักกีฬา และประชาชนจำนวนมากร่วมงาน

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันที่ทางเทศบาลตำบลราไวย์ ได้จัดขึ้น เช่น ฟุตบอล 11 คน ตะกร้อ กีฬาพื้นบ้าน ชัคกะเยอ ปิดตาตีหม้อ เป็นต้น

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาตำบลราไวย์ ต้านยาเสพติด จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2534 ในปีนี้เป็นครั้งที่ 25 แล้ว เมื่อดูจากจำนวนนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ถือว่ามีการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักกีฬา สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย การมีน้ำใจนักกีฬา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภูมิต้านทานที่ช่วยป้องกันปัญหากาติดยาเสพติดให้กับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ นายธีระ อนันตะเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการในทุกระดับ ตั้งแต่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพราะเป็นปัญหาร่วมกัน การใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหาก็เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ขอชื่นชมเทศบาลตำบลราไวย์ที่สามารถจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องกันมาถึง 25 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความสมัครสมาน สามัคคีกัน ของชาวตำบลราไวย์ได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.