เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์เป็นประธานในการประชุมประชาคม จัดทำร่างแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) โดยมีนายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานลูกจ้าง เข้าและประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ร่วมการประชุม
ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)ในวันนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ ได้มีขอเสนอแนะ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าแต่ละหมู่ในพื้นที่ตำบลราไวย์ต้องการอะไรเพิ่มเติม ทางเทศบาลตำบลราไวย์จะได้ดำเนินการเข้าแผนพัฒนาต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.