เทศบาลตำบลฉลอง ได้รับรางวัลขบวนพาเหรดอันดับ 2
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลฉลอง ได้รับรางวัลขบวนพาเหรดอันดับ 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลฉลอง นำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “สูงวัยภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน โดยนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลฉลอง เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีทางเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันประกอบไปด้วยหลายชนิดกีฬา ที่สร้างความสนุกสนาน เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุ และในช่วงเย็นวันเดียวกัน ก็ได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “สูงวัยภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน โดยเทศบาลตำบลฉลองได้รับรางวัลขบวนพาเหรดอันดับ 2 ซึ่งเทศบาลเมืองป่าตองจะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.