ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณวิชาช่างไฟฟ้า เทคนิคถลาง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณวิชาช่างไฟฟ้า เทคนิคถลาง

วันที่ 16 มิ.ย.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคถลางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปใช้และเป็นแรงบันดาลใจในวิชาชีพ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยท่าอากาศยานภูเก็ต จัดวิทยากรให้ความรู้และนำเยี่ยมชม สถานีไฟฟ้าย่อย และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.