ทต.ฉลองจัดประชุม คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดประชุม คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการ ผอ. กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลฉลอง โดยมี ข้าราชการฯ พนักงานฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง และ โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม(วัดใต้) นักเรียนจากโรงเรียนบ้านฉลอง และ โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม(วัดใต้) เข้าร่วม ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม โรงเรียนบ้านฉลอง

โดยสภาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ซึ่งมีการคัดเลือกพร้อมกันในวันที่ 8 กันยายน ทั่วประเทศ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.