ทภก. ต้อนรับคณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับคณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต

วันที่ 21-23 ก.พ. 61 ทภก. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ในการเยี่ยมชมฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทภก. ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.